Wolontariat

Historia powstania oraz osoby związane ze Szkolnym Kołem Wolontariatu „Radosne Anioły”

Założycielem i koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu „Radosne Anioły” jest Pani Małgorzata Perlińska.  W kolejnych latach w prowadzeniu Koła pomagało jej wielu wychowawców internatu łącznie z byłym kierownikiem internatu Panem Adamem  Pawlusiem.

W ostatnich latach współkoordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu była również w pełni oddana wolontariuszom Pani Monika Sondej oraz Ksiądz Piotr Klimczak, ale korzenie pracy wolontariuszy pamiętają również Panią Beatę Olech, Panią Wiesławę Strumińską, Panią Katarzynę Adamczyk oraz Panią Annę Bis. Obecnie prace Szkolnego Koła Wolontariatu wspierają Pani Elżbieta Jaskowska oraz Pani Magdalena Sokołów.

Kontynuuj czytanie “Historia powstania oraz osoby związane ze Szkolnym Kołem Wolontariatu „Radosne Anioły””

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu „RADOSNE ANIOŁY”
przy Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
w Piekarach

 

Jesteśmy grupą młodych ludzi pełnych entuzjazmu i gotowości do działania, czułych na potrzeby innych. Na co dzień angażujemy się w wolontariat długofalowy realizując zadania jednej z kilku grup działaniowych w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu „Radosne Anioły”:
  • spotykamy się z młodzieżą z Domu Dziecka przy ulicy Piekarskiej w Krakowie – rozmawiamy, gramy na gitarze, śpiewamy, uczestniczymy w warsztatach rozwoju osobistego, co roku jeździmy razem na żagle na Mazury (opiekunem grupy jest ks. Mikołaj Żebrowski, koordynator młodzieżowy to Maria Sowa);
  • odwiedzamy starsze osoby w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie – wspólnie chodzimy na spacery, czytamy książki, koncertujemy, ale przede wszystkim rozmawiamy (opiekunami grupy są: Pani Dorota Dembowska- Brózda, Pani Edyta Saługa oraz Pani Edyta Suliga, koordynator młodzieżowy to Anna Gliszczyńska);
  • udzielamy korepetycji niedowidzącemu Wojtkowi i jego młodszemu bratu Kacprowi  (opiekunem grupy jest Pani Monika Sondej, koordynator młodzieżowy to Kinga Madej);
  • uczestniczymy w zbiórkach żywności „Podziel się Posiłkiem” przy współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie (opiekunem grupy jest Pani Sabina Naruszewicz, koordynator młodzieżowy to Weronika Jaszczyszyn);
  • odwiedzamy krakowskie ośrodki zajmujące się pomocą potrzebującym – jednorazowe wyjazdy (opiekunami grupy są: Pani Agnieszka Budziak i Pani Wiesława Strumińska, koordynator młodzieżowy to Natalia Stokłosa);
  • odwiedzamy pacjentów Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie – wspólnie się bawimy, gramy i czytamy książki (opiekunem grupy jest Pani Monika Sondej);
  • współpracujemy z Domem Św. Marcina de Porres w Fastowie na Ukrainie, który na co dzień pomaga „dzieciom ulicy”, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i zaniedbanych środowiskowo – zbieramy fundusze na wakacje dla dzieci podczas organizowanych przez nas różnego rodzaju akcji (opiekunem grupy jest Pani Agnieszka Budziak).
Bierzemy również udział w wolontariacie akcyjnym oraz w wydarzeniach naszej szkoły i fundacji.
Współpracując z zaprzyjaźnionymi organizacjami i osobami prywatnymi organizujemy zbiórki i kwesty na rzecz ubogich osób oraz charytatywne kiermasze. Pomagamy również Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie co roku włączając się w ogólnopolską akcję „Żonkilowe Pola Nadziei”.
Przewiń do góry