Organizacja internatu

Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przy Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k. Krakowa.

Organy internatu:
– Kierownik Internatu,
– Rada Wychowawców,
– Samorząd Internatu.

Kierownik Internatu odpowiada za zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki i stworzenie optymalnych warunków bytowych. Współpracuje w tym zakresie z Zarządem Fundacji, Duszpasterzami Liceum oraz Dyrektorem Administracyjnym.

Rada Wychowawców, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu, a członkami Wychowawcy opracowuje plan i program działalności opiekuńczo-wychowawczej Internatu, inicjuje i organizuje różne formy działalności opiekuńczo-wychowawczej, dokonuje okresowej analizy i oceny działalności Internatu, ustala wnioski zmierzające do stałego podnoszenia poziomu działalności, podejmuje decyzje w sprawie dyscypliny, stosowania regulaminowych nagród i kar, opiekuje się Samorządem Internatu, dba o mienie Internatu, propaguje zdrowy tryb życia, kształtuje chrześcijański system wartości oparty na pracowitości, tolerancji, uczciwości, wzajemnym poszanowaniu i odpowiedzialności za siebie i bliźnich.

Samorząd Internatu tworzą wszyscy mieszkańcy internatu. Podstawowym ogniwem jest grupa wychowawcza (domek). Wybór Przewodniczących Domków, którzy tworzą Zarząd Samorządu następuje do dnia 30 września. Samorządem Internatu opiekują się Wychowawcy.

Przewiń do góry