Stypendia

1.    Rodzaje stypendiów:

  • Socjalne, na pokrycie kosztów związanych ze szkołą (opłata za wyżywienie i internat).
  • Jednorazowe zasiłki pieniężne na doraźne potrzeby ucznia.
  • Naukowe.

2.    Kryteria przyznawania:

  • Stypendia socjalne i jednorazowe zasiłki pieniężne:

–   dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł netto (wyjątkowe sytuacje są rozpatrywane indywidualnie)
–   uczeń otrzymał co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania
–   uczeń nie otrzymał kary statutowej
–   uczeń nie powtarza klasy

  • Stypendia naukowe

–    uczeń musi mieć co najmniej średnią ocen od 4.75
–    uczeń nie otrzymał kary statutowej
–    uczeń nie powtarza klasy
–    uczeń otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania

3.    Szczegółowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego p. Anity Grosse.

Wniosek do pobrania Pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO – druk do pobrania Pobierz

Przewiń do góry