Projekt “Pola Pamięci”

P O L A     P A M I Ę C I

 listopad 2018 Piekary

 

D o k u m e n t      f u n d a c y j n y

Jako szkolne wotum z okazji rocznicy stulecia odbudowy Państwa Polskiego, uroczyście deklarujemy rozpoczęcie prac nad stworzeniem na terenie naszej szkoły, miejsca o nazwie Pola Pamięci. Będziemy  gromadzić w nim ziemie i pamiątki z ważnych dla naszej narodowej i religijnej tożsamości miejsc z kraju i zagranicy. Powołamy także instytucję o nazwie Strażnik Pamięci, której celem będzie opieka nad projektem. Kadencyjnie  funkcję tę  pełnić będzie jedna z klas.

Idea
Projekt Pola Pamięci 2018 ma być zrealizowany jako szkolne wotum z okazji rocznicy stulecia odbudowy Państwa Polskiego, przypadającej na listopad 2018 roku. Założeniem inicjatywy jest stworzenie nie terenie szkoły w Piekarach ozdobnego nowocześnie wykonanego regału, estetycznie wkomponowanego w przestrzeń  szkolną, w którym w odpowiednio aranżowanych kapsułach, gromadzilibyśmy ziemię z ważnych dla naszej historii miejsc z kraju i zagranicy. Projekt zakładałby też stworzenie tablic dydaktycznych zawierających informacje o wydarzeniach i postaciach związanych z każdą eksponowaną kapsułą. Powołalibyśmy też instytucję Strażnika Pamięci – byłaby nią uroczyście desygnowana do tej funkcji klasa pełniąca swe obowiązki przez okres jednego roku szkolnego. Zadaniem tej klasy byłaby aktualizacja tablic w momencie zbliżającej się konkretnej rocznicy (w danym momencie prezentowana jest jedna tablica) oraz czynności porządkowe i estetyczne.

Komitet organizacyjny
W celu realizacji projektu powinien być powołany Komitet Organizacyjny, składający się z przedstawicieli Dyrekcji , Fundacji, Klubu Historycznego, Samorządu Uczniowskiego i Rodziców. Przewodniczącym Komitetu powinien zostać Ksiądz Dyrektor Paweł Rycyk, zastępcą powinna zostać Pani Dyrektor Lucyna Zawarus , honorowy patronat powinni objąć Ksiądz Dariusz Błaszczyk oraz Pan Janusz Kamocki.

Podmioty zaangażowane
Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym
Zarząd Fundacji im. Ks. Kazimierza Siemaszko
Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Samorząd Szkolny i społeczność uczniowska
Nauczyciele oraz wychowawcy Centrum Edukacyjnego
Rada Rodziców
Stowarzyszenie Absolwentów Radośni

Finansowanie
Istotą powstania projektu jest wspólne finansowanie. Ma to podkreślić pracę całej społeczności Radosnej Nowiny na rzecz upamiętnienia tak ważnej rocznicy w historii Polski. Każdy wymienionych podmiotów złoży jakiś datek. Uczniowie dwa razy w roku dokonają tzw. patriotycznej daniny (od osoby 5 zł: IV 2017 , listopad 2017). Możliwy jest udział sponsorów zewnętrznych oraz kiermasz patriotyczny. Dokładny koszt projektu oszacuje się po stworzeniu projektu graficznego.

Projekt
Projekt składa się z wykonania regału w ozdobnymi półkami z jasnego drewna od podłogi do sufitu. W tle każdej półki będzie jasnopopielata szyba. W każdej wnęce znajdować się będzie ozdobna kapsuła (szara z przeszkleniem by widać było ziemię). W regale będzie zainstalowane wewnętrzne oświetlenie. Regał będzie miał wysunięty podest i ozdobny górny ryzalit (w tej samej szerokości co podest. Ryzalit obszyty będzie białą tkaniną, podest czerwoną). Każda półka będzie podpisana (datą i miejscem – plastikowa ozdobna listwa z czarnymi napisami) – całość regału będziemy uzupełniać przez następne lata. Ważnym dydaktycznym komponentem projektu będzie zestaw tablic , informujących o danej rocznicy eksponowanych na pobliskiej sztaludze (aktualizacją ma się zająć klasa pełniąca funkcję Strażnika Pamięci).

Lokalizacja projektu
Projekt zlokalizowany będzie na terenie szkoły na parterze , na ścianie naprzeciwko sztandarów Fundacji oraz Szkoły. Obecnie w tym miejscu znajdują się puchary za zwycięstwa sportowe – ta gablota zostałaby przesunięta w inne miejsce. Pola Pamięci mają być miejscem estetycznie dobrze  a także nieinwazyjnie, wpisanym w architekturę budynku szkolnego. Nie powinny być dominantą tej części korytarza. Nie chcemy budować  przestrzeni o walorach „kaplicy” czy „ołtarzyka” – naszą intencją jest zilustrowanie niezwykle bogatej polskiej historii , która zbudowała naszą tożsamość narodową i religijną. Ma to być miejsce wokół  którego toczy się życie szkolne, co podkreśli związek miedzy poszczególnymi generacjami Polaków oraz fakt że historia jest niezwykle ważnym oraz istotnym i aktualnym elementem naszego życia.

Uroczystość otwarcia
Uroczystość otwarcia nastąpi w listopadzie 2018 roku. Tradycyjną szkolną Akademię rozbudujemy o sesję naukową zatytułowaną „Pamięć historyczna ważnym elementem tożsamości narodu i człowieka” jej celem będzie pokazanie jak na przestrzeni dziejów wspomnienie o ważnych wydarzeniach kształtuje i determinuje wspólnoty narodowe, ze szczególnym oczywiście uwzględnieniem kontekstu polskiego. Proponowana lista prelegentów : prof. Andrzej Nowak, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek , ks. Tadeusz Isakowicz – Zalewski, prof. Marek Wilczyński, prof. Krzysztof Ożog

Reklama i popularyzacja
Projekt zostanie poprzedzony szeroką kampanią informacyjną i reklamową wśród wspólnoty szkolnej i absolwenckiej. Pojawi się materiał reklamowy w postaci spotów, wywiadów, prezentacji pokazującej miejsca, z których chcemy zebrać ziemię.

Propozycje kapsuł
Cedynia (972), Płowce (1331), Grunwald (1410), Obertyn (1531), Orsza (1514), Oliwa (1627), Trzciana (1629),  Połonka (1660), Cudnów (1660),  Batoh (1652), Beresteczko (1651), Korsuń (1648), Warka (1656), Jasna Góra (1656), Kamieniec Podolski (1672), Chocim (1621, 1673),   Zieleńce (1792), Racławice (1794), Maciejowice (1794), Wiedeń (1683), Trebbia (1799), Haiti (1801),     Raszyn (1807), Lipsk (1813), Samosierra (1808),  Olszynka Grochowska (1831), Ostrołęka (1831), Gdów (1846), Miłosław (1848), Łuków (1863), Opatów (1864), Rokitna (1915), Kostiuchnówka (1916),  Rarańcza (1918), Lwów (1918), Zadwórze (1920), Bitwa Warszawska (Ossów, Radzymin) 1920, Bzura (1939),  Wizna (1939), Westerplatte (1939), Kock (1939), Grodno (1939), Katyń (1940), Londyn (1940), Parośla Pierwsza (1943),  Huta Pieniacka (1944), Oświęcim (1940 -45),  Palmiry (1939 – 45), Kołyma (1922 – 56), Workuta (1922 – 1956), Normandia (1944), Falaise (1944), Narwik (1940), Tobruk (1941), Monte Casino (1944), Arnhem (1944), Puszcza Augustowska (1945), woda z zalewu na Wiśle k. Włocławka (1984),  Poznań (1956), Gdynia (1970), Gdańsk (1980), Kopalnia Wujek (1981),


Przewiń do góry